Takuu- ja toimitusehdot

Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Takuu (12 kk) koskee vaihtamaamme muistipiiriä (ns. lastu) tai muita vaihtamiamme komponentteja, päivittämäämme ohjelmaa tai toimittamaamme moottorinohjauksen lisäyksikköä sekä niille suorittamaamme asennusta. Takuumme ei koske väärästä käytöstä aiheutunutta vikaa. Lisäksi takuumme ei koske ajoneuvon sähköjärjestelmään tulleen vian, tai muun ulkoiseen tekijän aiheuttamaa muistipiirin tai ohjainlaitteen rikkoontumista tai muiden ohjaiyksikön (ecu) komponenttien toimintahäiriötä. Takuumme ei koske moottoriurheilukäyttöä tai siihen rinnastettavaa raskasta käyttöä ääriolosuhteissa. Takuun korvausvastuu koskee moottorin ohjainlaitetta ja sen vaihtotyöstä ja uudelleenohjelmoinnista aiheutuneita kustannuksia. Välilliset kustannukset eivät kuulu takuun piiriin. Viallisen ohjainlaitteen (auto ei ole toimintakuntoinen/ajokuntoinen) korjaamiseen tai uusimiseen tulee olla mahdollisuus kohtuullisessa ajassa. Ensisijassa käytetään vain asentajan osoittamaa korjaamoa/yritystä. Käytettäessä merkkihuollon tai muun huoltoliikkeen kuin asentajan määrittämää palvelua, tulee ohjelmoinnin suorittaneen asentajan hyväksyä toimenpide ja toimia työn tilaajana.


Huoltopäivitys

Takuu ei koske huoltopäivityksestä aiheutunutta vikaa tai huollossa pyyhkiytynyttä optimointiohjelmaa. Mikäli asiakas haluaa huollossa suoritetun ohjelmapäivityksen jälkeen uudelleenohjelmoinnin, on kyseessä täysin uusi ohjelmointityö ja se veloitetaan normaalin hinnaston mukaisesti.


Ajoneuvon kunto

Ajoneuvon tulee ohjelmointiin tullessaan olla kaikilta osiltaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Viat, joita ajoneuvossa on havaittu tai ilmoitettu ennen ohjelmointia saattavat uusiutua ja ne eivät ole ohjelmoinnista johtuvia. Ilmanpuhdistimen tulee olla uusittu tai sen tulee olla puhdas. Mikäli autossa on havaittu tehohäviötä alkuperäiseen verrattuna tulee tehohäviön aiheuttavat viat selvittää ja korjata ennen ohjelmointiin tuloa. Lisäksi asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ohjelmointia kaikki tekniset muutokset mitä ajoneuvoon on tehty aiemmin verrattuna vastaavaan sarjavalmisteiseen versioon. Näin varmistetaan onnistunut optimointi ajoneuvolle. Sivuillamme olevat ajoneuvokohtaiset suorituskyky-, teho- ja vääntöarvot ennen ja jälkeen ohjelmoinnin ovat yleisiä mallikohtaisia arvoja. Siten ne ovat vain suuntaa antavia ja lopputulos voi poiketa ajoneuvokohtaisesti ajoneuvon iästä, ajomäärästä, teknisestä kunnosta ja vuosimallikohtaisista eroista sekä mm. vaihteistotyypistä johtuen.


Tyytyväisyystakuu

Mikäli huomautusajan sisällä asiakas ilmoittaa tyytymättömyytensä ohjelmoinnin tuloksiin, on asiakkaan toimittava asentajan ohjeiden mukaisesti ja korjattava ohjelmointitulokseen mahdollisesti vaikuttavat viat kuten ilmamassamittari yms... Asentaja ei vastaa korjauksista aiheutuvia kustannuksia. Korjauksien jälkeen suoritetaan mahdollisesti uusi ohjelmointi tarpeen mukaan.


YLEISET EHDOT

Meillä on tuotevastuuvakuutus kaikille tekemillemme ohjelmoinneille.

MAKSUEHDOT

• Yksityiset: käteinen (erikseen sovittaessa laskutus)
• Yritykset: laskutus 7 pv netto
• Viivästyskorko: 13%, huomautuslasku 5e
• Toimitusaika: sopimuksen mukaan.